Nicoline Mulder

Nicoline Mulder

Berichten van Nicoline Mulder

De competitie is weer begonnen en nu dus ook het (on)nodige mailverkeer.

Ik refereer nog even terug aan mijn eerdere bevindingen aangaande het reilen en zeilen rondom een amateurvoetbalteam, in dit geval de C-selectie ergens onder de rook van Rotterdam. Eigenlijk zou ik moeten schrijven teams, want de jongens zijn reeds diverse malen aan alle kanten gewogen, bekeken en beoordeeld. In hoeverre dit achter de schermen is overgedaan is niet bekend, maar gesuggereerd wordt in ieder geval dat zowel de voorlopige als straks de definitieve beoordeling voldoende houvast zou moeten bieden voor een ‘final besluit’. Ja, u leest het goed er is nog geen besluit genomen en er is weer een weekje bedenktijd conform het clubbeleid aan vast geplakt.

Het seizoen is weer begonnen

Op het moment dat ik dit schrijf speelt mijn zoon een oefen-wedstrijdje met de C-junioren. Om precies te zijn met de C1 van de plaatselijke voetbalclub. Als betrokken vader heb ik hem uiteraard, nog vóór dat hij op zijn fiets stapte, ook veel plezier gewenst en hem nog ‘even’ verteld dat hij lekker zijn best moet blijven doen en ‘er flink in moet kleunen’. Waarom ik deze zaterdag ‘een keertje oversla’ om te gaan kijken vertel ik later.

Waarom oranje faalde?

Parrallel met management, organisatie, talent en team.

Nu het doek over Euro 2012 is gevallen zijn er lessen te trekken voor Oranje uit krijgs- en bedrijfskunde en door toetsing aan het beeldmateriaal van de overige gespeelde partijen.
Bij het commentaar zijn wij uitgegaan van het door Oranje zelf voorop gestelde doel t.w. de hoofdprijs.

Generatie conflicten in de voetballerij

De afgelopen jaren zijn er vele conflicten geweest tussen spelers onderling maar ook tussen trainers en spelers die werden verweten door een generatiekloof. Inhoudelijk is hier zelden of nooit op ingegaan!

Topsporters zijn effectieve managers

Succesvolle topsporters zijn veelgevraagd sprekers om vastgelopen managers uit het bedrijfsleven te inspireren en moed in te praten. Topsportprincipes vinden op deze manier steeds meer ingang tot het bedrijfsleven. Gek genoeg blijkt uit onderzoek van Randstad dat veel topsporters door bedrijven niet direct met open armen worden ontvangen. Slechts tien procent van de Nederlandse organisaties heeft een topsporter in dienst. Dit terwijl meer dan 90% van de ondervraagde topsporters zijn competenties als toegevoegde waarde ziet voor het functioneren als manager in een bedrijf. Een gemiste kans! We leggen de kwaliteiten van een topsporter langs de ´zeven eigenschappen van effectief leiderschap’ uit de bestseller van Stephen Covey om dit aan te tonen.

Schouders bij strafschop

Het is misschien een stomme vraag, maar in uw boek staat dat je kan afleiden hoe iemand een strafschop gaat trappen aan de hand van de stand van de schouders (hoog of laag). Hoe is het dan juist? Wordt de bal hoog geschoten wanneer de schouders hoog staan? Of omgekeerd?

Door: Capa